Ръководство на потребителя

Разяснения за начина на работа и съдържанието на демонстрационната база данни се съдържа в приложения файл Ръководство за потребителя.

Избери софтуер

Новини