Системни изисквания

Препоръчителни изисквания за Финансово-Счетоводен софтуер МИРАЖ – за локално работно място:

Hardware:

 • CPU - Минимално 1 GHz или по-бърз  
 • RAM - Минимално 512 MB или повече  
 • HDD - Минимално 525 MB свободно място на диска 

Software:

 • OS - Windows 2000/XP/Vista/7 

 Препоръчителни изисквания за Финансово-Счетоводен софтуер МИРАЖ за SQL Server:

Сървър Hardware:

 • CPU - Минимално 2,2 GHz или по-бърз  
 • RAM - Минимално 2 GB или повече  
 • HDD - Минимално 2 GB свободно място на диска.

Software:

 • OS - Windows 2000 Service Pack 4; Windows Server 2003 Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2; Windows Vista; Windows 7 Service Pack 1 

Клиентски машини:

Hardware:

 • CPU – Минимално 1 GHz или по-бърз  
 • RAM - Минимално 1 GB или повече  
 • HDD - Минимално 525 MB свободно място на диска 

Software:

 • OS - Windows 2000/XP/Vista/7