За Мираж

Зад Финансово - Счетоводен софтуер Мираж, стои екип над 50 експерт-счетоводители, счетоводители, методолози, консултанти и програмисти. В продължение на повече от 17 години, ние от Брейн Сторм Консулт усъвършенстваме счетоводната програма Мираж.

Целим програмата да е удобна и лесна за работа, адаптивна към дейността и политиката за счетоводно отчитане.

Екипът от счетоводители на Брейн Сторм Консулт ежедневно работи със счетоводен софтуер Мираж, обслужвайки стотици клиенти.

Развивайки и оптимизирайки продукта, ние гарантираме за неговата ефективност и надеждност. 

 

/Файлове/Sheme_Mirage.png

 

Финансово-счетоводният софтуер МИРАЖ е предназначен за широк кръг потребители чрез уникалната си система от предварително дефинирани счетоводни контировки.

1. Разгледайте програмата! Свали демо версия за работа с отдалечен сървър по интернет

ДЕМО ВЕРСИЯ МИРАЖ SQL

За вход в демо версията, след сваляне:

потребителско име: demo

парола: 123

 

3. Ръководство за потребителя - свали ТУК! 

 

 

Функционалности Мираж SQL Счетоводство:

 • Документи
 • Дневници, справка декларация, дискета, протокол по ЗДДС
 • Фактуриране
 • Дълготрайни активи
 • Счетоводни амортизации и ДАП
 • ГФО
 • Валутни операции
 • Финансови справки
 • Стоково-материални запаси
 • Инвентаризация
 • Производство

Функционалности Мираж SQL ТРЗ и Личен състав :

 • Личен картон
 • Всички законоустановени типове договори
 • Ведомости, месечни справки
 • Фишове, сметки за изплатени суми, служебни бележки
 • Рекапитулации
 • Годишни справки
 • Декларации Обр.1 и 6, уведомления за трудови договори
 • Статистически отчет - труд
 • Експорт на данни за болнични към НОИ
 • Безкасово плащане