Пакети-Функционалности

  • Ръководство за потребителя - свали ТУК!

 

*Приложената таблица по-долу е без начислената отстъпка! 

Функционалности  Мираж SQL
Счетоводство + ТРЗ
 

Пакети Мираж SQL Счетоводство
Мираж
ТРЗ


Пакети Мираж SQL Счетоводство + ТРЗ Mirage SQL Офис пакет
Икон. Икон.+ Старт Старт+ Про ТРЗ Старт   

Старт+


Pro
            
 Включва Pro, 5/10 раб.м

/Файлове/Check_box_images.jpgЦена в Евро без ДДС

 29 Евро 39 Евро  89 Евро  99 Евро  159 Евро 99 Евро  139 Евро  149 Евро 199 Евро  599 Евро (+ Безплатно 1 ТРЗ) 5 раб.м
/Файлове/Check_box_images.jpgВодене на цялостно счетоводство чрез свободни счетоводни операции /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане на всички видове данъчни документи  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
Всички законо
установени договори и методи за осигуряване
/Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПреглед на вече въведени документи  /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПълна корекция/ редакция на вече въведен документ,
отразяваща се  едновременно в счетоводството и днев. по ЗДДС - ново
 /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgАнулиране и изтриване на данъчни документи /Файлове/not_available.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
Подробни месечни ведомости и годишни справки, различни типове служебни бележки и др. документи
 /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgРабота с автомат. контировки за док.-ти /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане и осчет. на фактури от ЕС и издаване на автомат. протоколи за дневниците по ЗДДС към тях /Файлове/not_available.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgГенериране на автомат. проток. по ф-ра за доставки свързани с отпадъци, зърнени и тех. култури; и п-ли по фактури за покупки и продажби по спец. режим „Касова отчетност” /Файлове/not_available.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане и осчет. на митнически декларации и разходите към тях /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
Файл за декларации образец 1 и 6
 /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматично разпред. на доп. разходи по доставки от ЕС и внос /Файлове/not_available.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
Уведомление по чл. 62 и чл. 123
 /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgИзготвяне, отпечатване и генериране на магн. носител на дневници, VIES и справка-деклар. по ЗДДС  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
Възнаграждения по дебитни карти (масово плащане)
 /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане на свободни счетоводни операции /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgКорекция на въведените счетоводни записи - ново /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
Годишна справка по чл. 73, ЗДДФЛ + електронен формат
 /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgКопиране на вече създадени счетоводни операции - ново /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСторниране и изтриване на счетоводните записи  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСчетоводни справки

/Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
Автоматично попълване на платежни нареждания
 /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСчетоводни справки: ГФО  /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПреоценка на валутни активи и пасиви /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgИнвентаризация на стоки и материални записи– нова организация на модула  /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
Файл на НОИ за издадените болнични листа и заявления
/Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПреизчисляване на отчетна стойност на стоки и материални запаси – нов метод
 /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg

/Файлове/Check_box_images.jpgДълготрайни активи

/Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСъздаване на инд. сметкоплан и свободно деф. на счет. сметки от потр-ля;  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПлащания /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПроизводство /Файлове/not_available.jpg   /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg    /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
 /Файлове/Check_box_images.jpgФинансово-търговски справки  /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg   /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  
/Файлове/not_available.jpg 
/Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgТрансфер на данни /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg