Модули и Функционалности

Основното разделение на програмата е спрямо големината на дадена компания.
Затова ние разделихме пакетите на Мираж по следните категории:

Предлагат се пакети с пълен набор функционалности, ориентирани към дейността на фирмата: Услуги, Търговия, Производство.
Всеки пакет съдържа конкретни функционалности. Табличното представяне дава ориентираност и по цена.
За конкретни въпроси може да се свържете с Търговския Отдел на 02/80 99 776 или на мейл: sales@brainstorm.bg

Пакети Мираж Счетоводство

Функционалности  Мираж SQL
Модул Счетоводство

Пакети Мираж Счетоводство
Пакет Старт

Пакет Старт +

Пакет Prо         Пакет Офис

/Файлове/Check_box_images.jpgЦена в Евро без ДДС

 89 Евро  99 Евро 159 Евро 599 Евро
/Файлове/Check_box_images.jpgФункционалности от пакет Икономичен + /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСкладова наличност  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматично изписване на МЗ  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgОтстъпки  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgФактуриране  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgСкладови документи  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgНеограничен брой складове и номенклатури  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgДълготрайни активи   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgВалутни активи и пасиви, Преоценка   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgСправки   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgГодишен счетоводен отчет   /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgАрхивиране и възстановяване   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgДневници по ДДС – дискета   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgРазходи за дейността   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматично контиране на документи   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСхеми за производство     /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgКалкулация на себестойност и автоматично осчетоводяване     /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgПланова и фактическа себестойност     /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматично осчетоводяване     /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматично разпределение на разходи     /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpg5 или 10 работни места (799 Евро)       /Файлове/Check_box_images.jpg
 /Файлове/Check_box_images.jpgБонус 1 или 2 модула ТРЗ        /Файлове/Check_box_images.jpgПовече информация за модултите, изберете конкретна категория:

Повече за Модул Счетоводство
Повече за Модул ТРЗ и Личен състав

Мираж Счетоводство+ТРЗ и Личен състав


Към нашия магазин(възможност за онлайн покупка)


Опция за Мираж пакети Счетоводство + ТРЗ виж тук: