Нов модул Бюджетиране в ERP KARTELL

2014-02-20

Модул Бюджетиране е нов, модерен, но доказал своята необходимост управленски модул, който е насочен към дългосрочна жизнеспособност и дееспособност на бизнес организацията, чрез: оптимизиране и управление на разходи, формиране на центрове на разходи; оптимизиране на приходите и печалбата; формиране на центрове за печалба, изготвяне на система за гъвкаво ценообразуване.

Основните функционални възможности на този модул са:

  • Планиране на приходи;
  • Общо планиране на разходен център;
  • Изчисление на стандарнтни разходи;
  • Съпоставяне на индикативни бюджети с реално изпълнени.
  • Автоматично отчитане и разпределение на паричните потоци;
  • Проекти
  • Диаграми

Избери софтуер

Новини