Мираж ТРЗ и ЛС - нова актуализация 17.03.2014г.

2014-03-17

Описание на промените:
1. Промяна на кодовете за плащане на данъци и осигуровки;
2. Актуализация във файла на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ;
3. Корекция на изчисленията по декларация 6.

Избери софтуер

Новини